Logo email info@capazitaria.com Logo telefono 985 308 312
Logo facebook Logo twitter Logo google Logo youtube

Jornada sobre Experiencias en Rehabilitación Laboral de Personas con Enfermedad Mental Grave

Hospital San Agustín de Avilés. Miércoles, 3 de febrero de 2010.

Ver programa